اِم آر آی و سی تی اسکن

اِم آر آی و سی تی اسکن

با پیشرفته ترین امکانات

← بازگشت به جدول زمانی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
۰۸٫۰۰ – ۰۹٫۰۰
اِم آر آی و سی تی اسکن

آقای دکتر فلاحیان
۰۸٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکنفلوشیپ از آمریکا
اِم آر آی و سی تی اسکن

آقای دکتر نور محمد
۰۸٫۰۰ – ۱۵٫۰۰
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکن

آقای دکتر فلاحیان
۰۸٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکنفلوشیپ از آمریکا
اِم آر آی و سی تی اسکن

آقای دکتر فلاحیان
۰۸٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
متخصص رادیولوژی
۰۹٫۰۰ – ۱۰٫۰۰
۱۰٫۰۰ – ۱۱٫۰۰
۱۱٫۰۰ – ۱۲٫۰۰
۱۲٫۰۰ – ۱۳٫۰۰
اِم آر آی و سی تی اسکن

اقای دکتر نور محمد
۱۲٫۰۰ – ۱۶٫۰۰
متخصص رادیولوژی
۱۳٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
۱۴٫۰۰ – ۱۵٫۰۰
اِم آر آی و سی تی اسکن

آقای دکتر شهیدی
۱۴٫۰۰ – ۲۳٫۰۰
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکن

آقای دکتر شهیدی
۱۴٫۰۰ – ۲۳٫۰۰
متخصص رادیولوژی
۱۵٫۰۰ – ۱۶٫۰۰
۱۶٫۰۰ – ۱۷٫۰۰
اِم آر آی و سی تی اسکن

آقای دکتر شکارچی
۱۶٫۰۰ – ۲۲٫۰۰
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکن

آقای دکتر شکارچی
۱۶٫۰۰ – ۲۲٫۰۰
متخصص رادیولوژی
اِم آر آی و سی تی اسکن

آقای دکتر شهیدی
۱۶٫۰۰ – ۲۳٫۰۰
متخصص رادیولوژی
۱۷٫۰۰ – ۱۸٫۰۰
۱۸٫۰۰ – ۱۹٫۰۰
۱۹٫۰۰ – ۲۰٫۰۰
۲۰٫۰۰ – ۲۱٫۰۰
۲۱٫۰۰ – ۲۲٫۰۰
۲۲٫۰۰ – ۲۳٫۰۰

شنبه

 • اِم آر آی و سی تی اسکن
  ۰۸٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
 • اِم آر آی و سی تی اسکن
  ۱۴٫۰۰ – ۲۳٫۰۰

یک شنبه

 • اِم آر آی و سی تی اسکن
  ۰۸٫۰۰ – ۱۵٫۰۰
 • اِم آر آی و سی تی اسکن
  ۱۶٫۰۰ – ۲۲٫۰۰

دوشنبه

 • اِم آر آی و سی تی اسکن
  ۰۸٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
 • اِم آر آی و سی تی اسکن
  ۱۴٫۰۰ – ۲۳٫۰۰

سه شنبه

 • اِم آر آی و سی تی اسکن
  ۱۲٫۰۰ – ۱۶٫۰۰
 • اِم آر آی و سی تی اسکن
  ۱۶٫۰۰ – ۲۲٫۰۰

چهارشنبه

 • اِم آر آی و سی تی اسکن
  ۰۸٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
 • اِم آر آی و سی تی اسکن
  ۱۶٫۰۰ – ۲۳٫۰۰
No events available!
برگه رویدادها

برگه رویدادها لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد استلورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است.

رویدادهای 5 روز آینده
EnglishIran