سونوگرافی

با پیشرفته ترین امکانات

← بازگشت به جدول زمانی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
۰۹٫۰۰ – ۱۰٫۰۰
سونوگرافی

خانم دکتر حسنی
۰۹٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
متخصص رادیولوژی
سونوگرافی

آقای دکتر حکیمی
۰۹٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
متخصص رادیولوژی
سونوگرافی

آقای دکتر حسینی
۰۹٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
متخصص رادیولوژی
سونوگرافی

خانم دکتر مژدکانلو
۰۹٫۰۰ – ۱۳٫۰۰
متخصص رادیولوژی
۱۰٫۰۰ – ۱۱٫۰۰
سونوگرافی

خانم دکتر نیرومند
۱۰٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
متخصص رادیولوژی
۱۱٫۰۰ – ۱۲٫۰۰
۱۲٫۰۰ – ۱۳٫۰۰
۱۳٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
۱۵٫۰۰ – ۱۶٫۰۰
سونوگرافی

خانم دکتر حسنی
۱۵٫۰۰ – ۲۱٫۰۰
متخصص رادیولوژی
سونوگرافی

خانم دکتر حسنی
۱۵٫۰۰ – ۱۹٫۰۰
متخصص رادیولوژِی
سونوگرافی

خانم دکتر حسنی
۱۵٫۰۰ – ۱۹٫۰۰
متخصص رادیولوژی
۱۶٫۰۰ – ۱۷٫۰۰
سونوگرافی

آقای دکتر زارعی
۱۶٫۰۰ – ۲۱٫۰۰
متخصص رادیولوژی
۱۷٫۰۰ – ۱۸٫۰۰
سونوگرافی

خانم دکتر رحیمی
۱۷٫۰۰ – ۲۳٫۵۹
متخصص رادیولوژی
سونوگرافی

خانم دکتر رحیمی
۱۷٫۰۰ – ۲۰٫۰۰
متخصص رادیولوژِی
۱۸٫۰۰ – ۱۹٫۰۰
۱۹٫۰۰ – ۲۰٫۰۰
۲۰٫۰۰ – ۲۱٫۰۰
۲۱٫۰۰ – ۲۲٫۰۰
۲۲٫۰۰ – ۲۳٫۰۰
۲۳٫۰۰ – ۰۰٫۰۰

شنبه

 • سونوگرافی
  ۰۹٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
 • سونوگرافی
  ۱۷٫۰۰ – ۲۳٫۵۹

یک شنبه

 • سونوگرافی
  ۰۹٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
 • سونوگرافی
  ۱۵٫۰۰ – ۲۱٫۰۰

دوشنبه

 • سونوگرافی
  ۰۹٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
 • سونوگرافی
  ۱۵٫۰۰ – ۱۹٫۰۰

سه شنبه

 • سونوگرافی
  ۰۹٫۰۰ – ۱۳٫۰۰
 • سونوگرافی
  ۱۵٫۰۰ – ۱۹٫۰۰

چهارشنبه

 • سونوگرافی
  ۱۰٫۰۰ – ۱۴٫۰۰
 • سونوگرافی
  ۱۷٫۰۰ – ۲۰٫۰۰

پنج شنبه

 • سونوگرافی
  ۱۶٫۰۰ – ۲۱٫۰۰
No events available!
برگه رویدادها

برگه رویدادها لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد استلورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است.

رویدادهای 5 روز آینده
EnglishIran