سی تی اسکن

خدمات قابل ارائه در بخش سی تی اسکن

MSK

 • کلیه خدمات روتین و تخصصی
 • آرتروگرافی مفاصل مخصوصا شانه
 • اندازه‌گیری زوایای تخصصی (آننی ورژن، TT-TG و …)
 • کاهش متال آرتیفکت

قفسه سینه

 • کلیه خدمات روتین
 • (HRCT (Scoring
 • بیوپسی تحت گاید سی‌تی‌اسکن
 • آنژیوگرافی پولمونری

نرولوژی

 • کلیه خدمات روتین به صورت شبانه‌روزی
 • سی‌تی‌اسکن با بیهوشی با حضور کادر بیهوشی

شکم و لگن

 • کلیه خدمات روتین
 • بیوپسی تحت گاید
 • CT KUB
 • CT IVP
 • سی‌تی آنتروگرافی

دستگاه بخش سی تی اسکن

EnglishIran